informacje o genealogii czyli historii pokrewieństwa ludzi.


Genealogia

Jakie informacje przynoszą badania genealogiczne? Sprawdź swoją genealogię.

Genealogia

genealogia

 
 

Genealogia - Historia dostarcza nam wielu informacji o przeszłości. Jest niewątpliwie ważna dla poznania losów ludzi. Jej gałęzią jest genealogia, która bada pokrewieństwo ludzi. Szczególną uwagę poświęca się rodziną sławnym, których całe pokolenia przyczyniały się do rozwoju cywilizacji.

Zainteresowanie budzą rody królewskie, których poszczególni członkowie stawali się głowami państw. Tak na dobrą sprawę, to pokrewieństwo z rodziną królewską, dawało szanse na lepsze małżeństwo. Często na małżonków głów państw wybierano właśnie członka innej rodziny królewskiej. Już wtedy genealogia miała swoje zastosowanie.

Badania genealogiczne mają za zadanie ustalenie ogółu faktów takich jak imię, nazwisko oraz data i miejsce urodzenia. Na ich podstawie poszukuje się powiązań. Źródłem takich danych są głównie metrykalna. Końcowy wynik badań przedstawia się zazwyczaj w postaci tablic genealogicznych (popularnych „drzew”) lub książek czy kart rodzinnych.
Genealogia może mieć charakter badawczy i służyć tym samym do sprawdzenia stopnia pokrewieństwa i powinowactwa postaci historycznych lub postaci takich z ich żyjącymi obecnie potomkami. Można więc sprawdzić za pomocą genealogii, kto jest potomkiem wielkiego władcy, generała czy pisarza.

Genealogia jest także popularna wśród zwykłych ludzi. Coraz więcej osób chce poznać historię swojej rodziny, sprawdzić, czy spośród swoich krewnych nie ma osób znanych, zasłużonych dla kraju czy kultury. Powstają także różne stowarzyszenia genealogiczne w całym kraju, na czele z Polskim Towarzystwem Genealogicznym.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przejrzyj także inne ciekawe artykuły:
Pierwsza miłość czy jest ostatnią? Puławy gmina, zabytki i wypoczynek. Podziękowanie za współpracę, dla rodziców.